Główny Księgowy / Gliwice

 • pełny etat
 • praca na miejscu
 • Gliwice
 • Rekrutacja została zamknięta

Zadania:

 

 • udział w przygotowaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (uzupełnianie pakietu konsolidacyjnego) oraz współpraca z audytorem,
 • kalkulacja, przygotowywanie i wysyłanie dokumentów podatkowych CIT, VAT, PCC
 • kalkulacja, przygotowywanie, wysyłanie sprawozdań statystycznych GUS, NBP, MSP,
 • uzgodnienie i rozliczenie zagadnień podatkowych,
 • uzgodnienie i zamknięcie księgi głównej: należności, zobowiązania, środki trwałe, rezerwy, środki pieniężne,
 • uzgadnianie transakcji w ramach Grupy Kapitałowej,
 • wycena i uzgadnianie instrumentów finansowych,
 • obsługa księgowa leasingów, dywidend oraz inwentaryzacji środków trwałych,
 • wykonanie wyceny i przeszacowania wybranych pozycji bilansowych min. dot. zobowiązań, należności
  i środków pieniężnych,
 • wdrażanie niezbędnych zmian/modeli do sytemu finansowego wynikających ze zmian bilansowych/podatkowych,
 • uzgadnianie odroczonego podatku dochodowego weryfikacja i księgowanie arkuszy list płac,
 • coroczne zamykanie roku obrotowego w systemie księgowym i generowanie bilansu otwarcia na kolejny okres oraz aktualizacja nazw/numeracji wszystkich załączników/sekwencji/arkuszy na następny rok obrotowy,
 • uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach spółek grupy.

Oczekiwania wobec kandydata:

 

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość),
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 • Bardzo dobra teoretyczna i praktyczna znajomość bieżących przepisów podatkowych,
 • Pożądana znajomość oprogramowania IFS
 • Dokładność, terminowość i doskonała organizacja pracy własnej i zespołu.

Oferujemy:

 

 • Umowę o pracę,
 • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
 • Przyjazne warunki i miła atmosferę pracy
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu